FinAuts arbeid med IDD

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FinAuts arbeid med IDD

Et nytt direktiv om forsikringssalg (Insurance Distribution Directive) ble vedtatt av EU-kommisjonen den 20. januar 2016. Direktivet vil avløse forsikringsformidlingsdirektivet av 2002, og utvider virkeområdet til å omfatte alle selgere av forsikringsprodukter. FinAut jobber nå med å innarbeide IDD i autorisasjonskravene.

Finanstilsynet kom i sommer med et utkast til et høringsnotat med utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser for gjennomføring av IDD i norsk rett.

Høringsutkastet er gjennomgått av FinAuts sekretariatet, som har identifisert hvilke temaer det må jobbes videre med. Målet er å beholde en god selvregulering og sørge for nødvendige ordninger innenfor produktområdene som omtales i IDD (skadeforsikring, personforsikring og forsikringsbaserte investeringsprodukter).

Mer om FinAuts arbeid med IDD