Finansnæringen samarbeider mot kriminalitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen samarbeider mot kriminalitet

Finans Norge inviterte 6. desember de øvrige organisasjonene i finansnæringen til et første samarbeidsmøte om kriminalitetsbekjempelse i næringen.

PÅ BILDET: Fra venstre Anne Ystenes, Bits, Julie Namork Meyn, Finans Norge, Atle Roaldsøy, Finans Norge, Per Broch-Matiesen, VPFF, Bernt Zakariassen, VFF, Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge, Christina Åhlander, FinFo, Harald Bjerke, Finans Norge Forsikringsdrift, Else C Lund, Finans Norge.

Deltakerne

Deltakerne fra Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes forening, Verdipapirforetakenes forbund, Eiendom Norge, Bits og Finans Norge Forsikringsdrift var enige om at alle vil ha nytte av et samarbeid og å utveksle erfaringer.

– Vi er sikre på at finansnæringen vil ha nytte av at vi etablerer et samarbeid om å bekjempe kriminalitet. Alle aktørene gjør et godt arbeid i dag, og gjennom erfaringsutveksling og felles initiativ overfor myndighetene kan vi oppnå enda bedre resultater, sier Else Cathrine Lund og Evy Ann Hagen i Finans Norge.

Hvitvasking

Finans Norge har sammen med Finanstilsynet utarbeidet et spørsmål og svar-dokument for hvitvasking. Finans Norge deler nå dette dokumentet med de øvrige organisasjonene, og inviterer disse til spille inn ytterligere spørsmål og svar som kan innarbeides i dokumentet.

– Felles retningslinjer for antihvitvaskingsarbeidet sikrer god kvalitet hos alle aktørene, kommenterer Lund og Hagen.