Aktuelle banksaker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aktuelle banksaker

En orientering fra bank- og kapitalmarkedsområdet om aktuelle banksaker.

Fjerde kvartal har bydd på flere viktige bankregulatoriske begivenheter. Her er de som omtales i denne orienteringen fra bank- og kapitalmarkedsområdet i Finans Norge.

Her overskriftene i orienteringen 

Jeg vil i stedet hoppe rett til  dokumentet (PDF)

 • Endelig kom «Basel 4»!
 • Brev til Finanstilsynet om oppfølging av EUs kapitalkravsregelverk
 • Boliglånsforskriften: videreføring, endring eller avvikling?
 • Lovforslagene om innskuddsgaranti og krisehåndtering
 • Pilar 2 og forholdsmessig konsolidering
 • Status CRD V/CRR II/BRRD II (“Risk reduction package”)
 • OMF: forslag om særlige regler for offentliggjøring av informasjon
 • Forskrifter til gjeldsinformasjonsloven
 • Verdipapirisering
 • Skyggerating
 • Folkefinansiering (“crowdfunding”)
 • Basel-komiteens vedtak om NSFR
 • Basel-komiteen med diskusjonsdokument om statsrisiko
 • Basel-komitèen med retningslinjer for step-in risiko
 • FSB-høring om veiledninger for å støtte krisehåndteringsplanleggingen
 • Tre EBA-høringer som skal bidra til å styrke pilar 2-rammeverket
 • EBA-retningslinjer: «connected clients»
 • EBA-retningslinjer for estimering av risikoparametere i IRB-modeller
 • EBA har fastsatt retningslinjer for tilsyn med vesentlige filialer
 • EBA-anbefaling om hvilke enheter som skal omfattes av konsernets gjenopprettingsplan
 • EBAs arbeidsprogram for 2018
 • Vesentlighetsgrenser for mislighold
 • EBA-høring om konsolidering
 • EU-kommisjonen gjennomfører høring av forslag om minstekrav til avsetninger for nye misligholdte engasjementer
 • Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP)
 • FSB-rapport om kunstig intelligens og finansiell stabilitet
 • MiFID II- og MiFIR-forskriftene