12

Gå til hovedinnhold

12

Stilling ledig som næringspolitisk rådgiver

Stillingen er sentral i Finans Norges arbeid som premissleverandør i forvaltningen av næringspolitikk på betalingsformidlingsområdet. Søknadsfrist er 3. januar.

Mye nytt på bilområdet i 2018

Hvis du har bil, bør du få med deg to viktige endringer. Årsavgiften erstattes av trafikkforsikringsavgift til staten og skal kreves inn av forsikringsselskapene. Og de som kjører uten bilforsikring får et gebyr på 150 kroner dagen fra 1. mars.

Biler.Foto.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert (nr. 73). Her finner du 82 artikler om bl.a. status for EØS-avtalen på finansområdet, høringene om ny finansavtalelov og ny personopplysningslov (GDPR). 

FinAuts arbeid med IDD

Et nytt direktiv om forsikringssalg (Insurance Distribution Directive) ble vedtatt av EU-kommisjonen den 20. januar 2016. Direktivet vil avløse forsikringsformidlingsdirektivet av 2002, og utvider virkeområdet til å omfatte alle selgere av forsikringsprodukter. FinAut jobber nå med å innarbeide IDD i autorisasjonskravene.

Studenter på oppdrag for finansnæringen

Da Finans Norge hadde behov for å få analysert en spørreundersøkelse blant studenter gikk vi til selve kilden. Fire masterstudenter fra Universitetet i Oslo fikk i oppdrag å finne ut hvordan finansnæringen kan gjøre seg mer attraktiv for studenter med...

De fire studentene. Foto.
Sara Landsverk, Kine Brekke, Jannicke Tharaldsen og Camilla Sagvik fikk blomster etter endt oppdrag.

– Ny finansavtalelov kan få store konsekvenser for norsk næringsliv

Forslag til ny finansavtalelov er mangelfullt utredet. Det er svært alvorlig. Flere av forslagene kan ha potensielt store konsekvenser for norsk økonomi hvis de trer i kraft slik de er foreslått. 

Evy Ann Hagen. Foto.
Direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge reagerer sterkt på forslaget til ny finansavtalelov.

Vil styrke næringslivets konkurransekraft

Finans Norges adm. direktør, Idar Kreutzer, er utpekt av Nordisk ministerråd til å utrede tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen. De nordiske landene ønsker å styrke nordiske bedrifters konkurransekraft og omstillingsevne. 

Idar Kreutzer. Foto.

Aktuelle banksaker

En orientering fra bank- og kapitalmarkedsområdet om aktuelle banksaker.

Klimaappell fra europeisk forsikring

I forbindelse med klimatoppmøtet i Paris nylig har det europeiske forsikringsforbundet sammen med de nasjonale forbundene undertegnet en appell for på nytt å bekrefte sitt engasjement i klimaspørsmålet.

Renteøkning rykker nærmere

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på dagens 0,5 prosent. Samtidig ble rentebanen oppjustert, hvilket kan gi en renteøkning mot slutten av 2018.

Lov å forstå

Klart og forståelig språk er grunnlaget for god kommunikasjon. Svaret på hva som er klart og forståelig, er imidlertid uklart. Det skriver Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge, i en kronikk.

Gry Nergård. Foto.

IFRS9 og kapitaldekning

Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet og Finanstilsynet kort tid etter EU-vedtaket legger til rette for at norske banker kan få samme overgangsordninger som banker i EU.

Trakassering er totalt uakseptabelt

– Hovedpoenget er at vi ønsker å skape trygge, gode arbeidsplasser, der vi behandler hverandre med respekt og legger til rette for at folk kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Seksuell trakassering bryter klart med dette, og det skal ikke aksepteres, si...

Dagens Næringsliv 11.12.2017 - faksimile
Dagens Næringsliv 11.12.2017 - faksimile

Fremtidig privat AFP - kan bygges på innskuddspensjon

NHO og LO har evaluert AFP-ordningen i privat sektor. Rapporten som ble fremlagt 7. desember avdekker flere utfordringer med ordningen. Finans Norge mener det kan lages nye løsninger for privat AFP, basert på dagens system for innskuddspensjon.

Søker konsulent/skadesekretær

Finans Norge Forsikringsdrift og Yrkesskadeforsikringsforeningen søker  en person som kan ta seg av en rekke forskjellige administrative oppgaver for foreningen. Søknadsfrist 22. desember. Se finn.no

Basel III er ferdigstilt

Nye globale standarder for beregning av bankers kapitalkrav ble besluttet i går, 7. desember. Vedtaket gir bedre samsvar mellom faktisk risiko og kapitalkrav for mindre og mellomstore standardmetodebanker og er også viktig for større banker som benytter IRB-metoden. 

Kontaktløs betaling passerer 1 million

Mens julehandelen er i gang for fullt passeres to milepæler for kontaktløs betaling i Norge: 1 million kontaktløse BankAxept-kort i det norske markedet og 1 million betalingstransaksjoner med kontaktløse BankAxept-kort.

Kontaktløs betaling i butikk.Foto.

Verdensbanken omtaler Finans Norge-prosjekt

Finans Norges pilotprosjekt om bruk av skadedata i kommunene er trukket ut som et eksempel på et privat-offentlig samarbeidsprosjekt andre land kan lære av.

Julehandelen har startet for mange

Tall fra BankAxept AS og Nets viser at bruken av betalingskort økte med 5,1 prosent sammenlignet med november i fjor. I løpet av denne måneden ble kortene benyttet 158,2 millioner ganger. 

Kortterminal i bruk. Foto.