Skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen

Regjeringen satt i dag ned et lovutvalg som skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen. Finans Norges direktør for skadeforsikring, Hege Hodnesdal (bildet) skal delta i utvalget.

Hege Hodnesdal. Foto.

Den private naturskadeforsikringsordningen er innrettet slik at den som kjøper brannforsikring i Norge automatisk også er forsikret mot naturskade.

Naturskadeforsikringsordningen har vist seg å fungere godt overfor allmennheten og forsikringstakerne, og den sikrer en god kriseberedskap ved naturskader.

– Det er likevel ønskelig å evaluere enkelte sider av ordningen med sikte på å kartlegge om den fungerer hensiktsmessig, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Forsikringsselskaper som plikter å erstatte naturskade, skal være medlemmer i en felles naturskadepool. Naturskadepoolen er kontaktledd mellom forsikringsselskapene og den statlige erstatningsordningen for naturskade ved Landbruksdirektoratet, og skal utlikne naturskadeerstatningen mellom selskapene. De elementene i naturskadeforsikringsordningen som nå skal utredes gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet.

Lovutvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2018.

Utvalget har følgende sammensetning:

  • Professor emeritus Hans Jacob Bull, Oslo (utvalgsleder)
  • Spesialrådgiver Morten Hønsen, Oslo
  • Direktør Hege Hodnesdal, Oslo (Finans Norge)
  • Advokat Olav Johansen, Tromsø
  • Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
  • Seniorrådgiver Marit Lunde, Leikanger

Mandat: Utvalg som evaluerer deler av naturskadeerstatningsordningen