Seniorpolitisk barometer 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Seniorpolitisk barometer 2017

Årets seniorpolitiske barometer viser en fortsatt positiv utvikling i holdninger til seniorer som arbeidskraft. Samtidig er det visse tegn til økt aldersdiskriminering. Funnene støtter flere av resultatene fra finansnæringens egen undersøkelse blant seniorer.

Norsk seniorpolitisk barometer for 2017 ble lagt fram 27. oktober. Barometeret ble startet i 2003 og bygger på to spørreundersøkelser - en blant yrkesaktive over 15 år og en blant ledere. Ipsos gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Årets seniorpolitiske barometer viser en fortsatt positiv utvikling i holdninger til seniorer som arbeidskraft. Samtidig er det visse tegn til økt aldersdiskriminering. Funnene støtter flere av resultatene fra finansnæringens egen undersøkelse blant seniorer.

Hovedresultater fra barometeret:

 • Seniorer har større arbeidsglede, føler seg mindre slitne og mer mestring enn yngre arbeidstakere.
 • De fleste kan tenke seg å fortsette i arbeid etter de har rett til pensjon.
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger viktigst for å fortsette i arbeid.
 • Få opplever aldersdiskriminering, men de siste årene er det tendenser til at flere opplever at yngre blir foretrukket ved innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter.
 • Positive holdninger til seniorers arbeidsprestasjoner, men mange har likevel inntrykk av at seniorer er lite ettertraktet i arbeidsmarkedet.
 • Mange seniorer selv ikke oppfatter seg som «eldre arbeidstakere». 4 av 10 yrkesaktive over 60 år svarer nei på spørsmålet om de er eldre arbeidstakere.
 • Nytt av året er et spørsmål som «tvinger» frem en prioritering mellom ønske om å jobbe i et team med mange under 30 år eller mange over 60 år. Et klart flertall vil helst jobbe med mange under 30 år dersom de måtte velge, mens knapt 1 av 4 ville valgt å jobbe med mange over 60 år.
 • De fleste ledere ønsker at de ansatte skal fortsette til aldersgrensen, mens langt færre ønsker seg ansatte som sitter ut over aldersgrensene.
 • Lederne mener at arbeidstakere er blitt «eldre» når de er kommet opp i 55,9 år i gjennomsnitt, men vil først nøle med å innkalle seniorer til jobbintervju ved 58,5 år.
 • Andelen ledere som mener at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift må nedbemanne har økt.
 • Bare litt over halvparten av virksomhetene praktiserer en seniorpolitikk, dvs. har lagt arbeidet bedre til rette for at seniorer skal fortsette i jobb.