Næringslivets Sikkerhetsråd 40 år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringslivets Sikkerhetsråd 40 år

Samme truslene i dag, som for 40 år siden, men større utfordringer.

NSR. Video.

Da Næringslivets Sikkerhetsråd ble opprettet for 40 år siden under navnet Industriens Sikkerhetsutvalg (ISU), var industrispionasje, terror og sabotasje de største bekymringene.

ISU byttet navn til Næringslivets Sikkerhetsråd i 1989.

Etterretningstrusselen mot norske interesser er for tiden svært høy og retter seg mot norsk forsvars- og beredskapssektor, samt mot politiske beslutningsprosesser, kritisk infrastruktur og teknologibedrifter. I tillegg har terroraktiviteten økt over hele Europa de senere år.

Organisert kriminalitet i ulike former utgjør også en trussel mot næringslivet. Arbeidsmarkedskriminalitet, svindel, løsepengevirus og grove tyverier av luksusvarer er blant de mest fremtredende.

Dette viser at truslene i hovedsak er de samme som for 40 år siden. Den største forskjellen er fremgangsmåtene, omfanget, samt de uklare linjene mellom fremmede stater og kriminelle aktører.

Les mer om NSR  og sikkerhet. Du kan også se video om 40-årsjubilanten