Marginalt svakere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginalt svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk ned med en tidel til 5,7 prosent i oktober ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes svakere gjeldsvekst for både ikke-finansielle foretak og husholdningene. Veksten forble uendret i kommuneforvaltningen i samme periode. 

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 409 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

K2 oktober 2017. Graf.

Litt svakere gjeldsvekst for husholdningene

Gjeldsveksten i husholdningene ble redusert med en tidel til 6,3 prosent i oktober. Tallet for september ble samtidig nedjustert med tilsvarende. Utviklingen har vært stabil i lang tid, men det kan være at veksten vil bli ytterligere redusert som følge av omslaget i boligmarkedet. Dagens vekstnivå innebærer likevel at husholdningenes gjeldsbelastning fortsetter å øke ettersom den gjennomsnittlige inntektsveksten er på et lavere nivå. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 239 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene svinger mer sammenlignet med husholdningene. Fra midten av 2015 og til starten av 2017 opplevde denne gruppen en nedadgående trend. Så langt i år har derimot veksten tatt seg betydelig opp (se figur) i takt med bedringen i norsk økonomi. I oktober ble imidlertid gjeldsveksten, som for husholdningene, redusert med en tidel. Fra 4,7 prosent til 4,6 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 694 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte på 5,7 prosent i oktober, en oppgang på en tidel fra den foregående måneden. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 330 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig steg tolvmånedersveksten i obligasjonsmarkedet fra 8,8 prosent til 8,9 prosent i oktober.