Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Hittil er det meldt inn flere hundre skader etter ekstremværet «Ylva». Det er mest takskader, viser en oppsummering fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Illustrasjonsfoto. Storm.

Men vinden har knapt roet seg, så det er fortsatt i en tidlig fase.

– Flere tusen mennesker har også vært strømløse, så her er det mange som har hatt mye å tenke på. Mange berørte har naturlig nok ikke fått kontaktet forsikringsselskapet sitt ennå. Tallene kommer til å stige, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mange hustak på private boliger har fått merke vindens herjinger, i tillegg er det noen skader på næringsbygg. Noen naust har blåst på sjøen og biler og båter er også skadet i uværet.

Takskader i Nordland

– Det er både små og store skader etter ekstremværet «Ylva», men foreløpig ser det ut til å være flest mindre skader og noen store, sier Neverdal.

Hittil har det kommet flest skader fra Fauske og Sørfold, samt noen i Tysfjord. Forsikringsselskapene er i beredskap og klare til å ta imot henvendelser fra kundene sine. Kundene må ta direkte kontakt med sitt eget forsikringsselskap når de får anledning.

Om Norsk Naturskadepool

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no

Hva er Norsk Naturskadepool?

Ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av  annen forsikring.