Fripolisene passerte 300 milliarder kroner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fripolisene passerte 300 milliarder kroner

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 passerte den totale verdien av fripoliser for første gang 300 milliarder kroner. Hele 98 prosent av disse pengene forvaltes med et gammelt regelverk som gir kundene lav avkastning på pensjonspengene.

– Ved siden av folketrygdens alderspensjon, utgjør fripolisene den største pensjonsbeholdningen fra privat sektor til norske arbeidstakere. Derfor er det viktig at myndighetene utvikler regelverket slik at disse pengene kan forvaltes best mulig, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Finans Norges markedsstatistikk viser at selskapenes totale forsikringsforpliktelser overfor kundene er 1 236 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017. Av dette er 586 milliarder kroner tjenestepensjon i privat sektor, 513 milliarder er kollektiv avtaler i kommunene og om lag 137 milliarder kroner er individuelle avtaler som livrenter og individuell pensjonssparing.

Fripoliser trenger nytt regelverk

For første gang passerer fripolisene en samlet verdi på over 300 milliarder kroner. Dette er penger som stammer fra avsluttede ytelsesordninger. Hele 98 prosent av disse pengene forvaltes med en lav og årlig garantert rente som fører til at selskapene må ta for lav risiko med pensjonspengene.

Dette er den største utfordringer i det private pensjonssystemet i dag. Den årlige garantirenten fører til både lav avkastning og så godt som ingen konkurranse for å forvalte disse pengene. Et mer dynamisk regelverk for forvaltning av fripoliser sammen med én pensjonskonto vil være et viktig bidrag for høyere pensjon i privat sektor, sier Kierulf Prytz.

Én pensjonskonto et fremskritt

Trenden i privat sektor forsterkes, bedriftene lukker ytelsesbasert pensjon og tilbyr sine ansatte innskuddsordninger. Aktive innskuddsordninger utgjør nå 138 milliarder kroner. I tillegg kommer hele 68 milliarder kroner i form av pensjonskapitalbevis som opprettes når du bytter jobb.

– Mange av pensjonskapitalbevisene er små og vår erfaring er at kundene i liten grad benytter muligheten til å samle dem. Dette er en uhensiktsmessig og lite effektiv måte å forvalte sin pensjonskapital på. Derfor er det pågående arbeidet med å etablere en pensjonskonto viktig. Det vil gi den enkelte bedre oversikt og skape mer interesse hos den enkelte kunde, sier Kierulf Prytz.

Hybridpensjon vokser

Totale innbetalinger til privat tjenestepensjon utgjør ved utgangen av 3. kvartal 2017 ca. 26,5 milliarder kroner. Av dette utgjør innbetaling til ytelsesbaserte ordninger 6,5 milliarder. Innbetalinger til alderspensjon i hybridordningen utgjør 419 millioner kroner. Dette er 35 prosent høyere enn samme periode i fjor. Hybridpensjon vokser kraftig, men fra lave nivåer.