Folkefinansiering – behov for oppfølging

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Folkefinansiering – behov for oppfølging

Folkefinansiering (crowdfunding) får stadig større utbredelse – også i Norge. Finans Norge mener det er behov for et overordnet nasjonalt regelverk i påvente av felles EU-regler og har påpekt dette i et brev til Finansdepartementet.

EU-kommisjonen gjennomførte nylig en høring om behovet for og eventuell innretning på et felles EU-regelverk om folkefinansiering. Både Finans Norge og Finansdepartementet har levert innspill til denne høringen. 

Finans Norge oppfatter at Finansdepartementet og Finans Norge har sammenfallende hovedsyn på spørsmålet om en felles europeisk regulering. Både Finansdepartementet og Finans Norge støtter initiativet, og begge anbefaler at en slik felles regulering etableres.

EU-regulering vil ta lang tid

Finans Norge antar at det vil ta lang tid før en slik felles EU-regulering vil være på plass. I påvente av dette mener vi at et enkelt, overordnet regelverk for slike plattformer bør etableres nasjonalt. Et slikt regelverk bør ivareta viktige hensyn som konkurranselikhet, investorbeskyttelse og forbrukerbeskyttelse. Vi har derfor i dag sendt et brev til Finansdepartementet, der vi har skissert et mulig utgangspunkt for en slik enkel regulering.

Et slikt enkelt, overordnet regelverk, sammen med en lett tilgjengelig og hensiktsmessig informasjon om rammevilkårene, bør kunne danne et godt grunnlag for en forsvarlig videreutvikling av finansiell folkefinansiering i Norge.