Cyberangrep har økonomiske konsekvenser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Cyberangrep har økonomiske konsekvenser

68% av respondentene til PwCs Cyber Crime Survey 2017 oppgir at deres virksomhet har opplevd økonomiske omkostninger som følge av cyberangrep de siste 12 månedene.

Undersøkelsen viser også at hele 74 prosent har vært utsatt for phishing i løpet av de siste tolv månedene.

Cyber Crime Survey er gjennomført av PwC med støtte fra Finans Norge og IKT-Norge. 84 norske og 241 danske bedriftsledere, IT-ledere og sikkerhetsspesialister har deltatt i undersøkelsen. Halvparten av respondentene kommer fra finansiell sektor.

Omfattende digitaliseringsarbeid

Det pågår et omfattende digitaliseringsarbeid i finansnæringen. En del av dette arbeidet finner sted i samspill med andre private aktører og offentlige etater. Dette vi gi betydelige gevinster for de involverte og for brukerne av digitale tjenester. Samtidig ser vi at arbeidet med driftsstabilitet og med bekjempelse av cyberkriminalitet må ha høy prioritet i den digitale verden. Kunnskaps- og informasjonsdeling er viktige stikkord her. Som ledd i dette har Finans Norge også dette året støttet PwC sitt arbeid med å gjennomføre en undersøkelse om cybercrime i Norge og Danmark.

2017 er et år hvor vi har sett mange eksempler på hvor viktig det er å jobbe systematisk med cybersikkerheten i virksomhetene. Våre organisasjoner og fellesskapsløsninger har også dette året bidratt til å gjøre Norge litt tryggere for norske bedrifter og enkeltmennesker. Samtidig konstaterer vi at innsatsen hele tiden må økes for å holde tritt med stadig mer sofistikerte trusler.

Økt bekymring

Dette reflekteres også i undersøkelsen hvor det fremgår at hele 61% er mer bekymret enn i fjor. Den store andelen som har vært utsatt for phishing, forsøk på ransomeware overrasker heller ikke. 

Finans Norge konstaterer også at det norske næringslivet nå virkelig er i gang med håndtering av kravene i EUs nye personvernforordning – GDPR. Det at halvparten av deltakerne i undersøkelsen vil investere i løsninger for å være i samsvar med GDPR er i tråd med det vi hadde forventet.

Finans Norge har satt i gang viktige arbeider for å forenkle våre medlemmers arbeid med å forberede seg på GDPR. Dette er et viktig regelverk for å bidra til god tillit mellom virksomheter og deres kunder og ansatte når det gjelder håndteringen av personopplysninger. 

Ledelsen må bli mer opptatt av cybersikkerhet

Med det økende trusselbildet og mer omfattende regulering er vi overrasket over at kun 38% av respondentene mener at ledelsen i høy grad har fokus på å oppnå riktig balanse mellom truslene organisasjonen står overfor og virksomhetens investeringer i cybersikkerhet. Dette er det viktig å ta tak i. En ledelse som ikke forstår cybertrusselen kan gjøre feilprioriteringer eller ta beslutninger som gjør at selskapets verdier kan bli utsatt for risiko.

Finans Norge mener at det må gjøres tiltak for å løfte kompetansen om cybersikkerhet i det norske samfunnet, helt fra grunnskolen og hele veien til styrerommet. Vi har allerede iverksatt en rekke tiltak i vår regi, men dette fordrer en nasjonal dugnad som vi håper at alle ønsker å bidra til!