11

Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Hittil er det meldt inn flere hundre skader etter ekstremværet «Ylva». Det er mest takskader, viser en oppsummering fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Illustrasjonsfoto. Storm.

Seniorrettigheter må reduseres eller fjernes

Skal nedre aldersterskler for seniorrettigheter, pensjonsordninger og ekstra ferie øke i takt med økte aldersgrenser eller fjernes helt? Les direktør Runa Opdal Kerrs debattinnlegg.

Trafikkforsikringsavgift til staten fra 2018

Fra nyttår erstatter trafikkforsikringsavgift til staten det som tidligere het årsavgift. Avgiften går fortsatt i sin helhet til staten, men avgiften er omdøpt og skal betales samtidig med forsikringen for kjøretøyet ditt. 

Tett trafikk. Foto.

Søker tre skaderevisorer

Norsk Naturskadepool trenger tre nye skaderevisorer i nyopprettede stillinger. Les mer om stillingene på FINN.no.

#Metoo – det skjer i alle næringer

Det er ikke bare i medienæringen det skjer seksuell trakassering. Det forekommer i alle bransjer, skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr.

#MeToo på gul bakgrunn. Foto.

Seksuell trakassering i arbeidsforhold

Den siste tids debatt om seksuell trakassering i arbeidsforhold understreker viktigheten av at arbeidsgivere har tiltak for å forebygge dette og gode rutiner for å håndtere saker om seksuell trakassering. 

Pilar2 og konsolidering

Finanstilsynet har i brev til Finans Norge avklart problemstillinger om pilar 2-kravet for banker ved overgang til rapporteringsplikt på konsolidert basis.

NM og EM i personlig økonomi for ungdomsskoleklasser

13. mars 2018 kan ungdomsskoleklasser konkurrere i personlig økonomi ved hjelp av Kahoot! Finans Norge trenger bistand fra dere som er ute i skolene og gir økonomiopplæring. Hjelp oss å informere om konkurransen og bidra til at ungdomsskoleklassene har lyst...

Logo for EMQ 2018

Ett skritt nærmere egen pensjonskonto

Finansdepartementet ønsker å bygge på dagens innskuddsordning for å realisere egen pensjonskonto. Forslaget innebærer blant annet at arbeidstagerne kan samle all sin opptjening i innskuddspensjonen hos ett selskap og regelen som krevde 12 måneders...

To personer i samtale med rådgiver. Foto.

EU-høring om crowdfunding

Finans Norge stiller seg positive til EU-kommisjonens mulige forslag om felles EU-regler for folkefinansiering (crowdfunding).

Vipps, BankID og BankAxept slås sammen

Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger. Gjennom å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterker...

Vipps-bankid-bankaxept. Logoer.

Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter

Formålet med pilaren er å skape nye og bedre sosiale rettigheter for EUs borgere. Pilaren ble vedtatt 23. oktober og vil bli signert av  EUs medlemsstater, Europaparlamentet og EU-Kommisjonen 17. november.

Seminar om liv og pensjon

Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «aktuelle tema i liv og pensjon» 30. november. AFP og tjenestepensjon, IFRS 17, insentiver til yrkesaktivitet er noen av temaene. Mer hos Aktuarforeningen.

Oljefondet ut av olje og gass

Norges Bank har i dag bedt Finansdepartementet om tillatelse til å selge sine eiendeler i olje- og gassvirksomhet. Begrunnelsen er å redusere risikoen i oljeformuen. 

Fripolisene passerte 300 milliarder kroner

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 passerte den totale verdien av fripoliser for første gang 300 milliarder kroner. Hele 98 prosent av disse pengene forvaltes med et gammelt regelverk som gir kundene lav avkastning på pensjonspengene.

Dyrere næringslivsskader og færre reiseskader

Skadetallene for de tre første kvartalene i år er klare.   Samlet for næringsliv og det private markedet er erstatningene på bygninger og innbo hittil i år på 9,1 milliarder kroner. Dette er 5 prosent lavere enn året før. Brannerstatningene økte med til sammen 5 prosent fra i fjor. 

Bekrefter optimismen i husholdningene

PRESSEMELDING: Forventningsbarometeret for 4. kvartal bekrefter optimismen blant norske husholdninger. Enda viktigere er det at optimistene snart er i flertall i EU også. – Det er godt nytt for oss, fordi det er disse landene norsk økonomi er mest avhengig...

Mennesker på shopping. Foto.

Milliarderstatninger etter vannskader

Hittil i år er det registrert vannskader for 1,7 milliarder kroner i boliger og hytter her i landet. Det viser tall fra Finans Norge og forsikringsselskapene.

Vannskade. Foto.

3,8 prosent vekst i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i oktober ble utført 154,8 millioner kortkjøp, en vekst på 3,8 prosent i forhold til oktober 2016. Nesten 60 prosent av alle kortkjøp var under 200 kroner.

Betaling med kort i butikkterminal. Foto.

Samlet mot hvitvasking

PRESSEMELDING: Hvitvasking er et omfattende samfunnsproblem, men stadig flere forsøk avsløres av banker, finansforetak og andre som har rapporteringsplikt om mistenkelige forhold.

Penger under forstørrelsesglass. Foto.

Skattereform, et være eller ikke være for Trump

Trump er den minst likte presidenten i nyere historie. Men kongressen og partiene er enda dårligere likt. Det er oppsummeringen fra Tom Staavi etter en uke med amerikansk politikk.