11

Gå til hovedinnhold

11

Stor usikkerhet om egen pensjon

Halvparten av nordmenn over 18 år tror ikke folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av når vi blir pensjonister. Det viser Husholdningsundersøkelsen 2017.

Bilde av fire eldre menn på en benk

Marginalt svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) gikk ned med en tidel til 5,7 prosent i oktober ifølge tall fra SSB. Endringen skyldes svakere gjeldsvekst for både ikke-finansielle foretak og husholdningene. Veksten forble uendret i kommuneforvaltningen i samme periode. 

Folkefinansiering – behov for oppfølging

Folkefinansiering (crowdfunding) får stadig større utbredelse – også i Norge. Finans Norge mener det er behov for et overordnet nasjonalt regelverk i påvente av felles EU-regler og har påpekt dette i et brev til Finansdepartementet.

Virkninger av boliglånsforskriften

FINANSIELT UTSYN:  I dagens rapport påpeker Finanstilsynet at omslaget i boligmarkedet til nå ikke har vist seg i lavere kredittvekst. Etter Finans Norges syn vil det ta tid før en observerer en fallende gjeldsvekst. 

Boligblokk.Foto.

Boligmarkedet og bankenes finansiering

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet gjentar i dagens utgave av Finansiell stabilitet myndighetenes bekymring for sammenhengene mellom boligmarkedet og bankenes finansiering. Adgang til verdipapirisering på lik linje med europeiske banker kan bidra til å redusere denne avhengigheten.

Fortsatt høy vekst i forbrukslån

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet uttrykker i siste utgave av Finansielt utsyn bekymring for den fortsatt høye veksten i forbrukslån. Finans Norge deler denne bekymringen.

Bilde av bekymret mann med regninger

Bekjemper kriminalitet med store ressurser

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet peker på digital sårbarhet og digital kriminalitet som trusler mot finansiell stabilitet i siste Finansielt utsyn. Dette er en analyse næringen deler og legger ned store ressurser for å bekjempe. 

Illustrasjonsfoto digital kriminalitet

Solide livsforsikringsselskaper tross utfordrende tider

FINANSIELT UTSYN:  I sin rapport viser Finanstilsynet til at innføringen av Solvens II i en periode med historisk lave renter har vært utfordrende for livsforsikringsforetak som tilbyr garanterte pensjonsprodukter – særlig fripoliser.

Veksten tar seg opp

FINANSIELT UTSYN: Finanstilsynet har i dag publisert sin halvårlige rapport om norsk økonomi og finansiell stabilitet. Tilsynet viser til at konjunkturnedgangen i norsk økonomi, som fulgte oljeprisfallet i 2014, ser ut til å være over. Også veksten i internasjonal økonomi er i ferd med å ta seg opp.

Fysisk Black Friday-handel økte 11 prosent

Fysisk handel står seg godt. Ikke bare ble det gjennomført 7 prosent flere transaksjoner i løpet av helgen, gjennomsnittsbeløpet vi handlet for var 11 prosent over fjoråret. 

EBF-styret om Basel og PSD2

Styret i den europeiske bankforeningen (EBF) møttes før helga og diskuterte bl.a. Basel-forhandlingene og implementeringen av PSD2. Finans Norges Idar Kreutzer møtte i forrige ukes styremøte.

Som å stikke en kjepp i sykkelhjulet?

Boliglånsforskriften virker å ha ført til store og raske konsekvenser i boligmarkedet. Nå skal forskriften evalueres. Les Tom Staavis kommentar i e24 søndag 26. november.

Foreldrehjelp inn i boligmarkedet øker

Den nylig gjennomførte Husholdningsundersøkelsen viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk støtte til bolighjelp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

Mange takskader etter ekstremværet «Ylva»

Hittil er det meldt inn flere hundre skader etter ekstremværet «Ylva». Det er mest takskader, viser en oppsummering fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Illustrasjonsfoto. Storm.

Seniorrettigheter må reduseres eller fjernes

Skal nedre aldersterskler for seniorrettigheter, pensjonsordninger og ekstra ferie øke i takt med økte aldersgrenser eller fjernes helt? Les direktør Runa Opdal Kerrs debattinnlegg.

Trafikkforsikringsavgift til staten fra 2018

Fra nyttår erstatter trafikkforsikringsavgift til staten det som tidligere het årsavgift. Avgiften går fortsatt i sin helhet til staten, men avgiften er omdøpt og skal betales samtidig med forsikringen for kjøretøyet ditt. 

Tett trafikk. Foto.

#Metoo – det skjer i alle næringer

Det er ikke bare i medienæringen det skjer seksuell trakassering. Det forekommer i alle bransjer, skriver Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr.

#MeToo på gul bakgrunn. Foto.

Pilar2 og konsolidering

Finanstilsynet har i brev til Finans Norge avklart problemstillinger om pilar 2-kravet for banker ved overgang til rapporteringsplikt på konsolidert basis.

NM og EM i personlig økonomi for ungdomsskoleklasser

13. mars 2018 kan ungdomsskoleklasser konkurrere i personlig økonomi ved hjelp av Kahoot! Finans Norge trenger bistand fra dere som er ute i skolene og gir økonomiopplæring. Hjelp oss å informere om konkurransen og bidra til at ungdomsskoleklassene har lyst...

Logo for EMQ 2018

Ett skritt nærmere egen pensjonskonto

Finansdepartementet ønsker å bygge på dagens innskuddsordning for å realisere egen pensjonskonto. Forslaget innebærer blant annet at arbeidstagerne kan samle all sin opptjening i innskuddspensjonen hos ett selskap og regelen som krevde 12 måneders...

To personer i samtale med rådgiver. Foto.

EU-høring om crowdfunding

Finans Norge stiller seg positive til EU-kommisjonens mulige forslag om felles EU-regler for folkefinansiering (crowdfunding).

Vipps, BankID og BankAxept slås sammen

Bankene i Norge har inngått intensjonsavtale om å videreutvikle verdens mest kundevennlige og effektive betalings- og identifiseringsløsninger. Gjennom å slå sammen Vipps, BankAxept og BankID Norge er målet å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterker...

Vipps-bankid-bankaxept. Logoer.