Store skader etter flommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store skader etter flommen

Skadene strømmer stadig inn til forsikringsselskapene på grunn av flom og skred på Sørlandet. Mange innbyggere er hardt rammet. 

Hus omgitt av vann. Foto.
Foto: Eirik Søbye

Hittil har selskapene fått meldinger om rundt 2300 skader. Mange av dem er svært omfattende, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

– Det endelige skadeomfanget er ikke klart ennå, for vi er fortsatt i en svært tidlig fase, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Tallene vil stige

Erstatningene er så langt på anslagsvis 250 millioner kroner, men dette er et svært foreløpig tall og tallene kommer til å stige.

Skader på biler og båter kommer i tillegg.

Mange innbyggere er fortsatt evakuert på grunn av flom og rasfare enkelte steder.

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Kundene må ta direkte kontakt med sitt eget forsikringsselskap så snart de får anledning. Forsikringsselskapene har styrket bemanningen for å hjelpe de berørte.

­– Mange kjellere og hele hus er oversvømt av vann og flere store industribygg er også skadet av vannmassene, sier Neverdal. 

Om Norsk Naturskadepool

Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader gjennom hus og innboforsikring blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool, som administrer ordningen.

Mer informasjon på Norsk Naturskadepools nettsider

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no