Store investorer ber bankene redde klimaet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store investorer ber bankene redde klimaet

Store institusjonelle investorer henvender seg nå til  topplederne i verdens største banker og etterlyser større handlekraft hos bankene til å beskytte verden mot klimaendringene. 

By som viser tørke og grønt gress. Foto.

Finansnæringen vil være en viktig pådriver for å målene i Paris-avtalen.Gjennom utlån som finansierer store investeringer, gjennom forvaltning av kundemidler og gjennom prising av forsikring og utvikling av vilkår, har finansnæringen stor påvirkningskraft. Vissheten om dette og betydningen av å være en del av løsningen for en bærekraftig verden, går i stadig større grad opp for finansmarkedene verden over. 

Nylig sendte en gruppe institusjonelle investorer et brev til topplederne i verdens største banker. Brevet ber toppledelsen i bankene om å informere om hvordan de planlegger å støtte omstillingen til en lavutslippsøkonomi – en omstilling som har behov for opp mot 93 billioner dollar i investeringer innen 2030, skriver Financial Times i en artikkel 18. september. 

Orkaner krever innsats

Ødeleggelsene i kjølvannet av orkanen Irma i Karibien og Florida har styrket behovet for en felles innsats fra pensjonsselskaper og kapitalforvaltere til å gjøre mer i kampen mot klimaendringene. «Millions of people have an interest in how banks respond to the threat of climate change», sa Cathrine Howarth til Financial Times. Howarth er leder for ShareAction som står bak brevkampanjen. Kampanjen er støttet av investeringsselskapene Aegon, Candriam, Hermes og Jupiter, sammen med Boston Common Asset Management, som skrev brevet sammen med ShareAction.

Finansnæringen med veikart

Standarden for «beste praksis» er imidlertid i endring hos enkelte banker. Storbanken Barclays har for eksempel satt finansiering som setter fart i overgangen til lavutslippssamfunnet som en viktig målsetting. Barclays, som også vil motta brevet, har koblet bonusordningen til ledelsen med oppnåelse av strategiske klimamål. I Norge har dette stått på agendaen lenge. Finansnæringen i Norge har nylig igangsatt arbeidet med å lage et veikart for grønn konkurransekraft, som vil være en viktig plattform for hvordan norsk finansnæring kan og vil bidra til lavutslippssamfunnet i 2050.

– Å møte utfordringene ved klimaendringene krever umiddelbar handling, mobilisering av privat kapital og et oppbrudd fra “business as usual”, sier Agathe Schjetlein, fagdirektør for bærekraft i Finans Norge.

Risikerer enorme tap

Mark Carney, den britiske sentralbanksjefen, har advart om at investorer risikerer enorme tap som en konsekvens av klimaendringene. En rekke anbefalinger for hvordan bedrifter, banker og andre finansselskaper kan rapportere om klimarisiko ble publisert i juni av en arbeidsgruppe nedsatt av Carney for Financial Stability Board. Dette skal gi en tydelig, konsistent og sammenlignbar finansiell informasjon om hvordan klimaendringene kan være en risikofaktor og en potensiell tapsårsak eller kostnad for selskapene.

Men, disse nye anbefalingene er fremdeles frivillige. Dette har skapt bekymring for at selskapene som slipper ut mest CO2 ikke vil etterleve anbefalingene om rapportering av risiko knyttet til klimaendringer.

Isabelle Cabie, lederen for ansvarlige investeringer i Candriam uttaler til Financial Times at «Better disclosure of climate risk will allow long-term investors to judge how specific banks are performing compared to their peers.”

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no