Skeptisk til forslag om å gi deltidsansatte fortrinnsrett til del av ledig stilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skeptisk til forslag om å gi deltidsansatte fortrinnsrett til del av ledig stilling

Finans Norge er skeptisk til forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til del av ledig stilling. – Det vil vanskeliggjøre bemanningsplanleggingen og kan føre til økt arbeidspress for de ansatte, sier arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr.

Bilde av personer rundt et bord med puslespill i midten

Finans Norge er enig med departementet i at det vil være en uheldig konsekvens av Høyesteretts dom (HR-2016-867-A) dersom deltidsansatte med en stillingsbrøk på for eksempel 75% bare har fortrinnsrett hvis stillingen som lyses ut er på 25 % eller lavere (fordi vedkommende ellers når taket på 100%). Da vil ansatte med små deltidsbrøker komme i en bedre posisjon i relasjon til fortrinnsrett enn ansatte med høyere deltidsbrøker.

Dette kan imidlertid løses gjennom nødvendige presiseringer i loven, i stedet for at det innføres en generell regel om fortrinnsrett til del av ledig stilling, skriver Finans Norge i sin høringsuttalelse til forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.