Seniorprofil 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Seniorprofil 2017

Senter for seniorpolitikk deler også i år ut prisen "Årets seniorprofil".  Finans Norge oppmuntrer våre medlemmer til å foreslå kandidater.

senior.arbeid.kollega.

Prisen "Årets seniorprofil" for 2017 gis en virksomhet, en organisasjon eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier:   

  • selv framstår som et forbilde for andre seniorer, som en aktiv og attraktiv senior i arbeidslivet
  • selv har bidratt til å synliggjøre seniorene som en ressurs i arbeidslivet
  • har bidratt med nye perspektiver på aldring og arbeid, på personalpolitisk arbeid i en virksomhet eller på seniorperspektivet i ledelse
  • har bidratt til å sette seniorpolitiske tema på dagsordenen til myndigheter, partene i arbeidslivet eller samfunnet for øvrig
  • har i egen virksomhet innført en forbilledlig seniorpolitikk eller en livsfasepolitikk med et seniorperspektiv


I 2016 gikk prisen til Aftenposten-journalist Mette Bugge.

Fellesprosjektet «Senior i finans» som Finans Norge gjennomførte sammen med Senter for Seniorpolitikk og Finansforbundet viste at næringen har mange voksne og erfarne medarbeidere. I dag er nesten hver fjerde ansatt over 55 år. Samtidig er avgangsalderen i næringen er lavere enn i andre næringer. Fortsetter dette mønsteret vil avgangen fra næringen bli stor i årene fremover og verdifull erfaring kan gå tapt. I utviklingen av nye produkter og tjenester vil det være viktig at næringen klarer å koble denne verdifulle kompetansen med de nye, innovative løsningene. For å vise frem noen de mange aktive og dyktige seniorene i næringen, oppfordrer Finans Norge ledere i medlemsbedriftene til å nominere kandidater til prisen. 

Du kan lese om prisen og sende inn forslag til kandidater her:

Senter for seniorpolitikk innen 15.oktober og med kopi på e-post til Finans Norge ved prosessområde arbeidsgiver.