Presentasjoner fra workshop om klimatilpasning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Presentasjoner fra workshop om klimatilpasning

Her er presentasjonene fra Finans Norges workshop om klimatilpasning som ble holdt 12. oktober 2017.

Workshopen samlet 25 deltakere fra forsikring og myndigheter på sentral og lokalt nivå, samt forskere.

For å møte behovet for klimatilpasning, er det behov for et bedre samarbeid mellom private aktører (forsikring) og myndigheter. Siden 2010 har Finans Norge arrangert flere slike workshops. De har vært en god arena for å få til samarbeid og samhandling på dette feltet.

Pilotprosjektet for deling av skadedata med kommuner er et eksempel på hva som har kommet ut av denne samhandlingen.