Ofte stilte spørsmål om hvitvasking

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ofte stilte spørsmål om hvitvasking

Hvordan skal hvitvaskingsregelverket forstås? Det er nå utarbeidet et dokument som skal gi veiledning til rapporteringspliktige i finansnæringen.

Forstørrelsesglass og pengesedler. Foto.

Finans Norge har i samarbeid med representanter fra fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking utarbeidet et Q & A-dokument som har som formål å gi støtte og veiledning til rapporteringspliktige i finansnæringen knyttet til hvordan kravene i hvitvaskingsregelverket  (lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) skal forstås.

Dokumentet er videre knyttet opp mot praktiseringen av Finanstilsynets veiledning om hvitvaskingsreglene i rundskriv 24/2016. Finanstilsynet har vært involvert i arbeidet.

Dokumentet gir ikke noen fasit eller uttømmende veiledning på hva som er tilstrekkelige tiltak. Svarene er utarbeidet ut fra et normalrisikoperspektiv, og det understrekes at rapporteringspliktiges tiltak skal baseres på en konkret risikobasert vurdering knyttet til den enkelte virksomhet.