Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Forslag til ny finansavtalelov og ny personopplysningslov (GDPR) på høring, endringer i aksjelovene, samt et forslag til implementering av det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett. Dette er noen av sakene i den nye utgaven av Finansrett.

I tillegg omtales en rekke internasjonale prosesser, bl.a. et omdiskutert forslag til endringer i EUs tilsyn med bank-, verdipapir- og forsikringsområdet. 

Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norges medlemsbedrifter. Det er også mulig å abonnere på tilgang for andre som har interesse.

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen, og er et tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Mer informasjon om Finansrett

Gå direkte til Finansrett.no