Norges Bank holder renten uendret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank holder renten uendret

Som ventet besluttet et enstemmig hovedstyre i Norges Bank å holde styringsrenten uendret. 

Hovedstyret har vurdert utviklingen siden forrige rentemøte og konkluderte med at det ikke har vært endringer i verken risikobildet eller utsiktene som tilsier en renteendring nå.

Av sentrale nøkkeltall trekkes det blant annet frem at omslaget i boligmarkedet har vært sterkere enn ventet, at kjerneinflasjonen er lavere enn anslått og at kronekursen har utviklet seg i en noe svakere retning. Det vises også til at den finanspolitiske stimulansen som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er tilnærmet som forventet.

Konklusjonen fra neste rentemøte finner sted 14. desember.