Forskrift om MiFID II og MiFIR

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om MiFID II og MiFIR

Finans Norge slutter seg i sitt høringssvar til det vesentlige i Finanstilsynets forslag til forskrifter om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR. 

Forslaget gjelder følgende områder:

  1. Offentliggjøring av opplysninger om ordre og handler på handelsplasser (transparens-reglene)
  2. Verdipapirforetaks virksomhet som systematiske internaliserere (SI)
  3. Virksomhet som godkjent offentliggjøringsordning (APA)
  4. Transaksjonsrapportering

Finans Norge påpeker i høringsuttalelsen viktigheten av at forskriften trer i kraft 03.01.18, altså samtidig som MiFID II og MiFIR, og at resten av MiFID II/MiFIR implementeres i norsk rett så snart som mulig.