Konkrete investeringer vil gi milliardgevinster

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konkrete investeringer vil gi milliardgevinster

Også de viktigste digitaliseringsprosjektene trenger bevilgninger for at samfunnet skal kunne høste gevinster i milliardklassen. Det skriver Finans Norge i et innspill til Stortingets finanskomite.

Digitalisering. Illustrasjon.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og Finans Norge har konkrete samarbeidsprosjekter om digital informasjonsutveksling mellom offentlig og privat sektor.

Jan Digranes. Foto.– Samarbeidsprosjektene som er identifisert har et innsparingspotensial for samfunnet i milliardklassen, og det er veldig synd om manglende bevilgninger på statsbudsjettet til de offentlige etatene som er med skal stanse arbeidet. Da vil både staten og bankene gå glipp av disse gevinstene, sier Jan Digranes, direktør for digitalisering og betalingsformidling i Finans Norge.

Her er de første prosjektene

Det siste året er det arbeidet med tre prosjekter:

  1. Samtykkebasert lånesøknad er en løsning for online overføring av inntekts- og formuesopplysninger fra A-ordningen og likningsdata til bank når en kunde søker om boliglån. Utleveringen er basert på at kunden har gitt banken et engangssamtykke til uthenting av slike opplysninger. Løsningen er svært etterspurt og det planlegges start av full utrulling av løsningen til bankene fra februar 2018.

  2. Kontrolldata til Skatteetaten er en løsning for heldigital utlevering av kontoinformasjon (innskudd og transaksjoner) om kunder basert på etatens hjemmel og etter oversendelse av personnummer/organisasjonsnummer. Oppstart pilot planlegges andre kvartal 2018, med full utrulling i andre halvår.

  3. Konkursbehandling innebærer en tilsvarende løsning hvor et konkursbo basert på sin hjemmel og foretakets organisasjonsnummer får opplysninger om selskapets midler og gjeld i banker. Dette bidrar også til at bankene raskere vil kunne fryse midlene slik at det ikke blir mulig å holde midler unna boet. Oppstart av realiseringsfasen ventes i løpet av 2017, med pilotdrift i andre kvartal 2018.

Norges viktigste digitaliseringsprosjekter?

Til tross for at regjeringen har fremhevet samarbeidet som et av de viktigste digitaliseringsprosjektene i Norge og selv om flere etater har fått bevilgninger til digitaliseringsarbeider, finner vi ikke at det i statsbudsjettet er tatt høyde for at de ulike offentlige etatene får bevilgninger som kan dekke deres oppfølging av disse konkrete prosjektene. Dermed står vi i fare for at store effektiviseringsgevinster må skyves ut i tid og bli forsinket, heter det i innspillet finanskomiteen.

Finans Norge mener Stortinget i samråd med regjeringen bør finne de nødvendige midlene for at Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, NAV og Politiet får ressursene som skal til for å opprettholde prosjektene.

Innspill til statsbudsjettet

I et innspill til Stortingets finanskomite om statsbudsjettet tar Finans Norge opp flere saker som har stor betydning for finansnæringen.