Foreslår regelverk for crowdfunding

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslår regelverk for crowdfunding

Venstres Trine Skei Grande og Terje Breivik ber regjeringen utforme et forslag til norsk regelverk for crowdfunding. Finans Norge støtter behovet for et regelverk. 

Illustrasjon mann med lyspærer som får en lys ide

«Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med et forslag til et norsk regelverk for crowdfunding.» skriver Trine Skei Grande og Terje Breivik i et dokument 8-forslag datert 12. oktober.

Et raskt voksende fenomen

Folkefinansiering eller grasrotfinansiering, kanskje bedre kjent som crowdfunding, er et raskt voksende fenomen verden over. Fenomenet er også kommet til oss.

– Finans Norge er enig med Venstres representanter i at området bør reguleres for å sikre en god markedsplass med tillit fra investorer og utstedere. En regulering av denne formen for finansiering må ivareta kravene til investorbeskyttelse, transparens, sikkerhet og like konkurransevilkår, og man må ha et våkent øye til utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet og hvitvasking, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Finans Norge har jobbet med denne problemstillingen en stund, og anmodet allerede i oktober i fjor Finansdepartementet om å se på behovet for regulering av dette markedet.

Finans Norges brev til departementet (pdf). 

Norge henger etter

Skei Grande og Breivik peker på at crowfunding en viktig del av President Obamas Jobs Act-program, og at det i 2015 kom på plass et regelverk som regulerer denne formen for finansiering i USA. I Europa ser man også en sterkt økende vekst, mens det i Norge henger noe etter. Ser man til Finland som utmerker seg i positiv forstand, skyldes dette i stor grad har utviklet regulatoriske rammer for denne finansieringsformen.

Forslagsstillerne mener også at mye av grunnen til at folkefinansiering ikke er mer utbredt i Norge er et komplisert og fragmentert regelverk der folkefinansiering reguleres i tre ulike lover.

– Det er riktig at et godt regelverk bør være lite komplisert. Samtidig må man ikke gjøre dette regelverket for enkelt, konsesjonsplikten bør for eksempel opprettholdes, sier Tom Staavi i Finans Norge.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no