Finans Norge markerer Verdenssparedagen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge markerer Verdenssparedagen

I dag er Verdenssparedagen. I Finans Norge markeres dagen ved at flere av våre medarbeidere er ute i skolen og underviser i personlig økonomi. 

Logoen til WordSavingsDay

Elevene får opplæring i Økonomi og karrierevalg, et program som er utarbeidet for ungdomsskolen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Her veiledes elevene i karriereplanlegging og ulike tema i personlig økonomi, som sparing og lån. Temaene skal gi rom for refleksjon omkring fornuftig håndtering av privatøkonomi. I løpet av dagen får de tildelt et yrke med inntekt og lærer blant annet å sette opp et budsjett basert på denne inntekten. Risikoforståelse og fallgruver forbundet med forbrukslån står også på timeplanen.

Om lag 110 elever i 10.klasse på Hauketo skole i Oslo får besøk av Finans Norge, og sammen med oss har vi også med to medarbeidere fra Citibank og en grunder fra Socialpilot. Dette blir en spennende dag for alle involverte!

Verdenssparedagen

I år er temaet for Verdenssparedagen «Vår fremtid starter med sparing». Hensikten med dagen, som er i regi av World Savings Banks Institute (WSBI), er å øke publikums bevissthet omkring betydningen av å spare.

Hvert år siden 1924 har 31.oktober blitt markert som Verdenssparedagen. Opprinnelig var hensikten å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og god økonomi. Mange av aktivitetene har helt fra starten av vært ment for barn og ungdom. Flere sparebanker markerer verdenssparedagen og har tradisjonelt hatt en egen sparebank-uke på denne tiden.