Etterspørselen etter boliglån faller

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etterspørselen etter boliglån faller

Etterspørselen etter lån fra husholdningene falt noe i 3. kvartal 2017, viser Norges Banks utlånsundersøkelse. 

Leilighet i blokk. Foto.

Ifølge undersøkelsen rapporterer bankene ikke om vesentlige endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i 3. kvartal. Det var ingen endringer i enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen, og lånebetingelsene var tilnærmet uendret.

– Boliglånsforskriften, som ble innført 1. januar i år, har redusert trykket i boligmarkedet. Som Norges Banks undersøkelse viser er det særlig regelen om maksimalt utlån på fem ganger bruttoinntekt som virker innstrammende, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Han sier at tallene i undersøkelsen bekrefter det inntrykket Finans Norge har fått i sin dialog med medlemsbankene.

– Vi er nok inne i en periode der folk går fra å kjøpe først og selge etterpå, til å ønske å selge først. Det gjenspeiler seg den boligprisutviklingen vi ser nå, sier Fåne.

Norges Bank forventer ingen endringer fremover i ettespørselen etter lån, ifølge den nylig publiserte utlånsundersøkelsen.