Bruk av ordet «skattefradrag» i IPS

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bruk av ordet «skattefradrag» i IPS

I en veiledning om markedsføring av IPS datert 2010, heter det at ordet «skattefradrag» ikke bør brukes i markedsføringen av spareordningen. Finans Norge følger nå opp denne veiledningen med Forbrukerombudet for å få klarhet om man mener denne gjelder ennå.

Finans Norge var involvert i å lage denne veiledningen før den ble sendt ut fra Forbrukerombudet i 2010. Bransjen ble den gang enige om å oppføre seg som om dette var en bransjenorm.

Du finner veiledningen her

Her heter det at «skattefradrag» ikke må brukes i markedsføringen fordi det er egnet til å villede forbrukerne. Forbrukerombudet foreslår heller «skatteutsettelse» eller «skattefordel».

Vi tok kontakt med Forbrukerombudet da vi ble klar over at denne eksisterte. Det er vel riktig å si at den har gått litt i glemmeboken fordi IPS ikke har vært aktivt markedsført de siste årene. Heller ikke Forbrukerombudet har brukt denne aktivt de siste årene, sier de, fordi IPS ikke har vært aktivt markedsføring i noe særlig grad. Men de ble glade for at vi tok kontakt for å få en avklaring.

Det er avtalt et møte med Forbrukerombudet 30. oktober for å diskutere om denne veiledningen bør oppdateres. I dette møtet vil også Verdipapirfondenes Forening delta, mange av deres medlemmer selger også IPS.

Veiledningen vil også bli tatt opp i Bransjestyret liv og pensjon i neste uke.

Slik Finans Norge tolker det, gjelder veiledningen ennå og vi bør følgelig ikke bruke ordet «skattefradrag» inntil videre.

Finans Norge vil følge opp saken og informere medlemmene så fort det er utvikling i saken. Har noen av våre medlemmer innspill som vi bør ta med i møtet, ta kontakt med gry.nergard@finansnorge.no.