Brudd på markedsføringsreglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brudd på markedsføringsreglene

Forbrukerombudet har i høst gjennomført tilsyn med overholdelse markedsføring av kreditt. Totalt 17 aktører, hvorav to medlemmer av Finans Norge har brutt bestemmelsene.

Tilsynet har omfattet forskrift om markedsføring av kreditt, opplysningspliktbestemmelsene i finansavtalelovens § 46 og generelle regler i markedsføringsloven. Forbrukerombudet har sendt brev til 17 aktører om brudd på flere av disse bestemmelsene.

Brudd på bransjenormen

To av brevene er sendt til medlemmer i Finans Norge. Markedsføringen Forbrukerombudet har reagert på innebærer også brudd på vår egen bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån fra mars.

Vi forutsetter at alle våre medlemmer følger lovverket og vår egen bransjenorm. Tilsynet fra Forbrukerombudet indikerer at den store majoriteten av våre medlemmer markedsfører kreditt i tråd med god markedsføringspraksis.

Markedsføring via agenter/affiliates

Selv om Forbrukerombudet bare har grepet inn mot to av våre medlemmer, er det også noen aktører som trolig er i kategorien agenter og/eller affiliates som har brutt reglene. Det er viktig å understreke at våre medlemmer har påtatt seg ansvar for at markedsføring av deres produkter også er i samsvar med bransjenormen, lov og forskrift når de markedsføres via agenter og affiliates. Forbrukerombudet har ikke sjekket markedsføringen opp mot bransjenormen, så vi har ingen oversikt over hvordan denne følges i det daglige.

Vi vil minne om at det er viktig å se gjennom rutiner som gjør at bransjenorm, lov og forskrifter etterleves både i egen virksomhet og ute hos agenter og affiliates.

Brev fra Forbrukerombudet

Disse har fått brev fra Forbrukerombudet: 

 • Affiliate Marketing
 • AS Financiering
 • Axo Finans
 • Centrum Finans
 • Din Bankrådgiver
 • Effektiv Markedsføring
 • ForbruksBankene
 • GjeldsMegler 1 
 • Ikano Bank
 • JMH Media
 • Kredittguiden
 • Marked Gruppen
 • Norge Filial Collector Bank
 • Ressurs Bank
 • Thorn Norge Finans
 • Tjenestetorget
 • Ya Bank

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Gry Nergård.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no