Ber Stortinget sikre midler til flomsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber Stortinget sikre midler til flomsikring

Sju organisasjoner, blant dem Finans Norge, går sammen om å be Stortinget sørge for å opprettholde bevilgningene til flom- og skredsikring.

Vannet strømmer i en gate. Foto.

I forslaget til statsbudsjett reduserer regjeringen bevilgningen til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og jordskred.

I et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomite og finanskomite peker organisasjonene på at naturskader påfører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans Norge viser at det i gjennomsnitt de siste tre åra har blitt utbetalt 2,1 milliarder kroner årlig som følge av naturskader, overvann og tilbakeslag.

Disse står bak

De sju organisasjonene som står bak henvendelsen er: Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening (RIF), KS, Norsk Kommunalteknisk forening (NKS), Naturviterne og Norges Bondelag.

Overrasket

– Vi er overrasket over forslaget i statsbudsjettet om å redusere innsatsen mot flomsikring, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

– Vi har akkurat opplevd en av tidenes største flommer i Norge. Vi vet været blir villere og våtere, og at problemer med storm, flom, naturskade og overvann vil øke framover, påpeker Hodnesdal og fortsetter;

– Vi forventet også at regjeringen ville si noe om oppfølgingen av den offentlige utredningen som foreslo endringer i forbindelse med overvann, og er skuffet over at den ikke blir fulgt opp.

Håper Stortinget retter opp

Hodnesdal håper håper Stortinget merker seg denne henvendelsen og sørger for en økning i bevilgningene til flom- og skredsikring.

I brevet vises det til at NVE selv har sagt at det er behov for 200 millioner ekstra til flom- og skredsikring hvert år framover.

Brevet

Flomsikring må prioriteres i årets statsbudsjett. Brev fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening (RIF), KS, Norsk Kommunalteknisk forening (NKS), Naturviterne og Norges Bondelag.

Innspill til statsbudsjettet

I et innspill til Stortingets finanskomite om statsbudsjettet tar Finans Norge opp flere saker som har stor betydning for finansnæringen.

Konkrete investeringer vil gi milliardgevinster

Også de viktigste digitaliseringsprosjektene trenger bevilgninger for at samfunnet skal kunne høste gevinster i milliardklassen. Det skriver Finans Norge i et innspill til Stortingets finanskomite.

Digitalisering. Illustrasjon.