Bankene og GIEK i eksportsamarbeid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene og GIEK i eksportsamarbeid

GIEKs nye lånegaranti, internasjonaliseringsgaranti, retter seg mot bankenes bedriftskunder som skal investere i egen virksomhet. Flere bedrifter kan nå dra nytte av GIEKs risikoavlastning.

Forutsetningen er at investeringen direkte eller indirekte fører til norsk eksport.

– Som bank beholder man kundeforholdet til bedriften, mens risikoeksponeringen begrenses med en AAA ratet garanti fra GIEK. Dette gir banken mulighet til bedre utnyttelse av sin balanse, sier Pernille Østensjø, senior kundeansvarlig og teamleder for miljøteknologi i GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt.

Bankene bruker ofte GIEK til langtidsfinansiering av skip, men færre har fått med seg at GIEK også kan brukes av alle andre næringer med eksport, påpeker Østensjø.

Markedsmessige vilkår

Garantien gis på markedsmessige vilkår, og GIEK deler risikoen med banken. Maksimal løpetid er normalt inntil 8,5 år, men varierer med sektor, og GIEK vil normalt kunne dekke 50 prosent av bankens risiko.

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår.
Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien. Produksjons- og prosessanlegg til olje- og gassindustri på norsk sokkel, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor.

GIEK kan allerede rapportere om mange henvendelser om den nye garantien.

Illustrasjon av hvordan garantien fungerer
Illustrasjon: GIEK