Aktuelle banksaker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aktuelle banksaker

En orientering fra bank- og kapitalmarkedsområdet om aktuelle banksaker.

Tredje kvartal inkluderer en sommerferieperiode både i Norge og Europa. Likevel har det også i denne perioden vært viktige bankregulatoriske begivenheter.

Hovedsaker

  • Status CRD V/CRR II/BRRD II
  • Sentralbanklovutvalget («Gjedrem-utvalget»)
  • Uendret motsyklisk kapitalbuffer
  • Overgangsregler for IFRS9-implementeringen
  • Vurderinger av rammeverket for OMF
  • Uvektet kapitalandel: eksponeringsmålet og kapitaldefinisjonen
  • Høring: forskrifter til gjeldsinformasjonsloven
  • Revidering av finansavtaleloven

I tillegg er også andre aktuelle saker omtalt