Sunnere boligprisutvikling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sunnere boligprisutvikling

Boligmarkedet kan gå mot en myk landing. Det vil i så fall være godt nytt for oss alle. 

Boligblokker. Foto.

Boligprisene for landet totalt sett steg med 1,2 prosent i august. Men vanligvis stiger prisene mer i august. Derfor viser de sesongkorrigerte tallene at boligprisene likevel falt. Ideen med sesongkorrigering er å rense ut kjente sesongmønstre og tydeliggjøre den underliggende trenden. For hele landet er trenden nå at sesongkorrigerte boligpriser faller.

Idar Kreutzer. Foto.– Spørsmålet er om boligprisene skal fortsette å falle eller om markedet er i ferd med å normaliseres til en prisutvikling som er bærekraftig over tid. Det er tegn i boligprisstatistikken som kan tolkes i retning av at boligmarkedet går inn for myk landing, selv om vi ikke utelukker at prisene kan falle noe mer denne høsten, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Oslo

Den siste tiden er det særlig Oslo som har ledet an i prisfallet. Det har sammenheng med den sterke prisveksten i forkant. Denne måneden viser tallene at det sesongkorrigerte fallet i prisen er lavere i Oslo enn i resten av landet, 0,3 mot 0,4 prosent.

Ser man på antall omsatte boliger, viser disse at det hittil i år er omsatt om lag like mange boliger som i fjor. Omsetningen i disse årene er betydelig flere enn antall omsatte boliger i årene 2007-2014, men lavere enn i 2015 som skilte seg ut med spesielt mange omsette boliger. Antall omsatte boliger viser ingen unormale tegn.

Flere boliger til salgs

Tilbudet av boliger har økt i 2017. Tidligere år har antall omsatte boliger utgjort i gjennomsnitt 88 prosent av antall tilbudte, i 2017 har omsetningstallet falt til 85 prosent av antall tilbudte. Det markerte skiftet i prisutviklingen kan derfor i noe grad forklares av et høyere tilbud særlig fordi en del boliger blir liggende lenger i markedet.

– Vi kan også observere en sammenheng mellom skifte i prisutviklingen og innstramminger i boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar i år, sier Kreutzer. Særlig er det regelen om at man ikke skal kunne låne mer enn fem ganger brutto inntekt som har hatt effekt og for Oslo kravet om 40 prosent egenkapital. Dette rammer mange private investorer av utleieleiligheter. Tidligere har de fått lån fordi utleieinntektene finansierer lånekostnader. Men siden leieinntekter ikke inngår i brutto inntektsbegrepet, må bankene nå si nei, påpeker Kreutzer.

Årsveksten for boligprisen er nå kommet ned på 3,1 prosent for hele landet og 3,2 prosent i Oslo.

Sunnhetstegn

– Det er et sunnhetstegn. Ved utgangen av 2016 var den registrere årsveksten i Oslo på godt over 20 prosent. Det er bra at prisutviklingen nå er i et mer bærekraftig område. Utviklingen i norsk økonomi rapporteres bedre, veksten øker og rentenivået er fortsatt lavt. Det er gode argumenter for at vi unngår et kraftig boligprisfall og kan få en ønsket utflating i prisutviklingen selv om boligbyggingen har tatt seg opp som vil øke tilbudet ytterligere, avslutter Kreutzer.