Støtter opphevelse av eierskapsbegrensning for forsikringsselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter opphevelse av eierskapsbegrensning for forsikringsselskaper

Finans Norge har i en høringsuttalelse støttet Finansdepartementets forslag om å oppheve en særnorsk begrensning for forsikringsselskapers eierskap i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Forslaget vil legge til rette for økt finansiering av norsk infrastruktur.

Det er et stort behov for investeringer i ny og eksisterende, samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Samtidig forvalter norske livsforsikringsselskaper nærmere 1400 milliarder kroner i pensjonskapital, og har et økende behov for å investere i eiendeler som er tilpasset de langsiktige forpliktelsene.

– Investeringer i infrastruktur er godt egnet for plassering av langsiktige pensjonsmidler, blant annet fordi slike investeringer kan gi lang og stabil avkastning i norske kroner, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Få investeringer i infrastruktur i dag

Tall fra Finans Norges medlemsselskaper viser imidlertid at omfanget av investeringer i infrastruktur er svært lite blant norske livsforsikringsselskaper; under 0,5 prosent av forvaltningskapitalen. En av hovedårsakene til dette er bestemmelsen i finansforetakslovens 13-9 andre ledd, som ikke tillater forsikringsselskaper å eie mer enn 15 prosent av aksjene i et foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, inkludert infrastruktur.

– Eierskapsbegrensningen gjør denne typen investeringer lite attraktive for selskapene, ettersom de ikke får mulighet til å sikre kontroll over sine langsiktige interesser gjennom å ha en tilstrekkelig stor eierandel, sier Kreutzer.

­– Finans Norge har i en årrekke arbeidet for å få fjernet denne begrensningen, og vi ser derfor svært positivt på at Finansdepartementet nå fremmer forslag om dette. Opphevelsen vil legge til rette for sårt tiltrengt finansiering av norsk, samfunnsnyttig infrastruktur, og vi imøteser en snarlig ikrafttredelse av Finansdepartementets forslag, avslutter Kreutzer.