Stort fremskritt for pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stort fremskritt for pensjonssparing

Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet. 

Eldre menn på benk. Foto.

Tom Staavi. Foto.Finans Norge støtter innføringen av ny ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing fra 1. november 2017.

Pensjonssystemet består av tre pilarer: Folketrygden, pensjon via arbeidsgiver(e) og individuell sparing. Begge de førstnevnte har vært under endring de senere årene. Endringer som fører til at mange må påregne et lavere pensjonsnivå fra disse.

Dette gjør det desto viktigere at den enkelte selv kan spare til egen pensjon.

– For samfunnet er det en fordel at fremtidens pensjonskull kan ta vare på seg selv gjennom oppsparte midler ved siden av pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. Derfor er det rimelig og svært viktig at den nye ordningen gjennom en skattefordel kan bidra til å kompensere for lav sparing i pensjonsordningen fra arbeidsgiver. Særlig gjelder det store grupper i privat sektor som kun har minste sparesats i sin innskuddspensjon, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge (bildet).

Mange flere leverandører enn i dag vil ha mulighet til å tilby den nye ordningen.

– At man åpner for at mange aktører kan tilby den nye IPS-ordningen er bra. Sterk konkurranse vil føre til gode produkter og lavest mulig pris, sier Staavi.

Om den nye ordningen

  • Innføring av full skattesymmetri. Det gis fradrag i alminnelig inntekt for spart beløp ved innskudd. Hele sparebeløpet beskattes som alminnelig inntekt ved utbetaling.
  • Den enkelte kan spare inntil 40.000 kroner årlig til individuell pensjon og gis frihet til å avgjøre størrelsen på årlig sparing, herunder unnlate å betale til ordningen enkelte år uten at avtalen automatisk bringes til opphør
  • Den nye ordningen blir en pensjonsspareordning, med rett til å knytte andre forsikringer til avtalen, og at det legges godt til rette for konkurranse

Ny pensjonsspareordning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen. 

Bilde av en mann og kvinne foran en pc
Foto: Shutterstock