Regulatorisk sandkasse for fintech

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regulatorisk sandkasse for fintech

Finans Norge deltar i et arbeid sammen med IKT-Norge og PWC om å utarbeide en konkret anbefaling til Finanstilsynet om hvordan en regulatorisk sandkasse for fintech kan implementeres i Norge.

I denne forbindelse har PWC laget en kort spørreundersøkelse om innhold og finansiering av en regulatorisk sandkasse i Norge. Dette vil være nyttige innspill i det videre arbeid med anbefalingen og vi oppfordrer til å besvare denne undersøkelsen. 

Besvar undersøkelsen