Høring om fast ansettelse og innleie av arbeidskraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om fast ansettelse og innleie av arbeidskraft

Finans Norge avga høringsuttalelse 25. september til Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i noen av arbeidsmiljølovens regler om ansettelse. 

Finans Norge støtter forslaget om å innføre en definisjon av hva fast ansettelse innebærer: Arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. I enkelte næringer, særlig bygg- og anlegg, har det vært et problem at man opererer med fast ansettelse uten at omfang av arbeid er fastsatt.

I høringsuttalelsen uttrykkes tilfredshet med at definisjonen ikke gjelder tilkallingsordninger i form av rammeavtaler.

Finans Norge støtter også forslaget om å innføre en hjemmel for at bemanningsbyråer kan gå til midlertidig ansettelse av arbeidstakere som leies ut til vikariatsarbeid.

I høringsuttalelsen gis det ikke støtte til forslaget om å innføre en generell makskvote på innleie av arbeidskraft via bemanningsbyråer. Slik begrensning bør dersom det innføres, bare gjelde næringer der omfanget av innleie er blitt et problem.