Norske Finansielle Referanser med egne nettsider

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norske Finansielle Referanser med egne nettsider

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) overtok 1. januar 2017 ansvaret for pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Informasjon om Nibor-regelverket og om NoRe er nå tilgjengelig på referanserenter.no.

Referanserenter.no. Faksimile.

Nibor er en samlebetegnelse for norske referanserenter med ulike løpetider, og skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Nibor-regelverket fastsettes av NoRe.

Finans Norge var tidligere ansvarlig for Nibor. Dette ansvaret ble overført til NoRe fra 1. januar 2017. Selskapet er etablert og heleid av Finans Norge.

Informasjon på nettsidene

På NoRes nye nettsider finnes informasjon om NoRe, Nibor-regelverket med tilhørende retningslinjer, hvem som bidrar med data til Nibor, styrende og rådgivende organer og deres medlemmer, samt hvordan eventuelle klager eller varsler om mistanke om brudd på Nibor-regelverket skal meldes inn. Informasjonen er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Før endringer i definisjon av Nibor eller metoden for fastsettelse av Nibor besluttes, vil forslag til endringer gjøres offentlig tilgjengelig på NoRe’s nettsted, med minst seks ukers frist til å fremsette synspunkter. For å sikre at aktuelle endringsforslag når ut til mulige interessenter, har NoRe opprettet en interessentgruppe.