Pilar 2-konsolidering av eierandeler i finansforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pilar 2-konsolidering av eierandeler i finansforetak

Finans Norge mener det er nødvendig med en praktisk avklaring av hvordan pilar 2-kravet skal forstås når bankenes beregningsgrunnlag endres som følge av det nye kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler i såkalte samarbeidende grupper. 

Denne problemstillingen blir særlig praktisk for mindre banker som kun får sitt pilar 2-krav fastsatt hvert tredje år og der det dermed kan gå lang tid fra konsolideringsplikten inntrer og til det fastsettes et nytt pilar 2-krav.

Finans Norge har tatt opp problemstillingen i et brev til Finanstilsynet der vi også skisserer en mulig løsning.