Kapitaldekning og IFRS9

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kapitaldekning og IFRS9

Regnskapsstandarden IFRS9, som blant annet innebærer nye regnskapsregler for tapsavsetninger på utlån, skal følges fra 1.1.2018. Implementeringseffektene av IFRS9 vil kunne få betydning for bankenes ansvarlige kapital og dermed deres kapitaldekning. 

For å forhindre uønskede konsekvenser av slike implementeringseffekter er det i EU fremmet forslag til overgangsordninger for IFRS9-effektene på ansvarlig kapital. EU legger opp til å ha slike overgangsregler på plass før 1.1.2018.

Finans Norge har tilskrevet Finansdepartementet med anmodning om at det innføres tilsvarende overgangsregler i Norge innen 1.1.2018.