Hovedstyremøte i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte i Finans Norge

Torsdag 7. september var det hovedstyremøte i Finans Norge. Møtet ble avholdt hos Gjensidige. 

Frode Åsheim fra Nets informerte om status for selskapet og videre planer.

Status for verdipapirlovutvalget, sentralbanklovutredningen og lovforslag om banksikring og krisehåndtering ble behandlet. Videre ble det også orientert om Finans Norges høringsuttalelse om individuell pensjonssparing.  

Økonomisk kriminalitet

Styret fikk en gjennomgang av Finansnæringens arbeid mot økonomisk kriminalitet. Finans Norge har utarbeider en trusselvurdering som ble tatt til etterretning av styret. Denne vil bli distribuert ut til medlemsbedriftene.

EØS og Brexit

Arbeidet med inkludering av finanslovgivningen i EØS-avtalen trekker ytterligere ut. Det virker som hovedårsaken er at EU-siden prioriterer Brexit-forhandlinger.

Veikart og grønn konkurransekraft

Styret besluttet at det skal igangsettes et arbeid med å lage et veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. En rekke næringer har utarbeidet slike veikart, hvor de identifiserer hvorledes de kan bidra til å nå klimamålene. Stadig flere peker på finansnæringen som en avgjørende bidragsyter til det grønne skiftet, og styret ønsker at Finans Norge skal ta denne utfordringen og utarbeide et slikt veikart for næringen.

Styret diskuterte hvordan næringen kan arbeide inn mot nye stortingskomiteer og statsråder etter valget. Det vil bli tatt initiativ til regionale møter sammen med medlemsbedrifter.

Kapitalmarkedsdag i London

Styret sluttet seg til forslaget om at det skal arrangeres en kapitalmarkedsdag for norsk finansnæring i London i april 2018. Dette ble gjort med stor suksess i 2016, med deltagelse fra blant annet finansministeren og finanstilsynets direktør. Hensikten er å få presentert status for norsk finansnæringen og rammebetingelsene i Norge for det internasjonale kapitalmarkedet.

Styret diskuterte finansnæringens dag 2018, og fastsatte hovedtema for konferansen. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no