Godt forberedt på digital kriminalitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godt forberedt på digital kriminalitet

I en ny rapport peker Finans Norge på utviklingstrekk i trusselbildet, og hvordan finansnæringen kan arbeide sammen for å forebygge og unngå økonomisk kriminalitet. 

Illustrasjonsbilde digital kriminalitet

Det finansielle system er sårbart for å bli utnyttet for kriminelle formål. Som en del av landets kritiske infrastruktur må det også ha god forsvarsevne mot digitale angrep.

Utviklingstrekk og utfordringer

Finans Norge har utarbeidet en rapport som beskriver viktige utviklingstrekk i trusselbildet og næringens utfordringer i arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Rapporten klargjør også Finans Norges holdninger og målsettinger i arbeidet med å beskytte det finansielle system mot å bli misbrukt for kriminelle formål; kriminalitet skal ikke lønne seg.

Næringens samfunnsansvar

Finans Norge vil, i samarbeid med medlemmene og andre relevante aktører, løpende arbeide for å styrke næringens innsats i forebygging og avdekking av kriminalitet. Dette er en viktig del av næringens samfunnsansvar, men også sentralt for å ivareta næringens tillit og omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. En konstruktiv dialog med medlemmene er helt nødvendig for å kunne nå disse målsettingene.

Et viktig formål med rapporten er å øke næringens oppmerksomhet og styrke innsatsen i arbeidet med å bekjempe den kriminaliteten som berører næringen. 

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Bits og FinansCert og relevante fagutvalg har kommet med innspill til både form og innhold.

Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no