Forbrukslån skal ikke gå til egenkapital

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukslån skal ikke gå til egenkapital

Finans Norge er enige med Forbrukerombudet i at forbrukslån ikke skal dekke egenkapitalen ved boligkjøp.

Bilde av en som holder hendene over en figur av en familie

Forbrukerombudet har nylig tatt opp to saker hvor forbrukslån er markedsført som et alternativ til å dekke egenkapitalen ved boligkjøp. Ingen av sakene gjelder Finans Norges medlemmer. 

Forbrukerombudet mener reklamene bryter med god forretningsskikk og dermed er ulovlige, fordi de bidrar til omgåelse av viktige forbrukerbeskyttelsesregler.

– Egenkapitalkravet på 15 prosent ved kjøp av bolig er ment å forhindre at forbrukere tar opp for store lån, som igjen kan føre til alvorlige gjeldsproblemer for den enkelte. Dersom egenkapitalen dekkes av forbrukslån, som gjerne har en vesentlig høyere rente enn boliglån, blir jo situasjonen for forbrukerne vanskeligere enn om hele summen var dekket ved selve boliglånet, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Etisk markedsføring

– Finans Norge er opptatt av at forbrukslån skal markedsføres på lovlig og etisk måte, og våre medlemmer har sluttet seg til en egen etisk standard som omhandler markedsføring av forbrukslån, fortsetter Nergård.

Standarden skal blant annet skal bidra til at forbrukerne ikke anbefales eller motiveres til å inngå avtaler om kreditt som ikke passer forbrukerens finansielle situasjon, og at forbrukslån ikke skal markedsføres på en aggressiv måte.

– Generell markedsføring av forbrukslån til egenkpital ved kjøp av bolig vil kunne bryte mot begge disse formålene, sier Nergård.

I bransjens etiske krav ligger det også at markedsføring av forbrukslån selvfølgelig skal være i samsvar med gjeldende lovgivning.

Må være mulig med unntak fra 15-prosent kravet

Finans Norge har samtidig vært opptatt av at det må være mulig for banken å gjøre unntak fra 15 prosent-kravet til egenkapital.

Dersom banken etter en nøye vurdering av kundens økonomi mener det kan være forsvarlig å innvilge en kunde mer enn 85 prosent boliglån, har banken en begrenset mulighet til å gjøre det.

Det er langt bedre enn at kunden tar opp et dyrere forbrukslån.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no