09

Gå til hovedinnhold

09

Løsningsarkitekt

Finans Norge Forsikringsdrift søker en løsningsarkitekt. Du vil spille en sentral rolle i utviklingen av selskapets IT-portefølje og ha store påvirkningsmuligheter i stillingen.

Kommunikasjonsrådgiver

Finans Norge Forsikringsdrift søker kommunikasjonsrådgiver til nettsider og digitale flater.

Innskuddspensjon overtar

Av samlet innbetaling til tjenestepensjon i privat sektor i andre kvartal på omlag 19 milliarder kroner, utgjorde innbetaling til innskuddspensjon 13 milliarder kroner, ytelsespensjon 5 milliarder og hybridpensjon 251 millioner.

− Vi må bli grønne og tjene penger samtidig

Boka Folkets klimadugnad skal inspirere Kari og Ola Nordmann til å ta i et tak. Boka viser at det er mange som er i gang. Finans Norges Idar Kreutzer er en av dem som er intervjuet.

Bilde av forsiden på boka Folkets Klimadugnad

Kurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger

Finans Norge har sammen med flyktningkontoret i Bærum utarbeidet et kurs i personlig økonomi for flyktninger. Kurset kan inngå i introduksjonsprogrammet for flyktninger, men kan fritt benyttes i andre sammenhenger.

Illustrasjon av kursmateriellet

Forum for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring inviterer til det årlige forum for eierstyring og selskapsledelse 12. oktober i Oslo.Hør Øystein Stray Spetalen, Åse Aulie Michelet, Carine Smith Ihenacho fra NBIM og Knut Olav Rød fra BCG. Mer hos NUES.

Støtter opphevelse av eierskapsbegrensning for forsikringsselskaper

Finans Norge har i en høringsuttalelse støttet Finansdepartementets forslag om å oppheve en særnorsk begrensning for forsikringsselskapers eierskap i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Forslaget vil legge til rette for økt finansiering av norsk infrastruktur.

Hva er etisk forvaltning?

Fondsporteføljen til Jonas Gahr Støre har ledet til en ny debatt om etisk forvaltning. Ett er sikkert, velger du en av de norske forvalterne for dine sparepenger, skal det godt gjøres å ikke få en etisk god nattesøvn, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.

Kapitaldekning og IFRS9

Regnskapsstandarden IFRS9, som blant annet innebærer nye regnskapsregler for tapsavsetninger på utlån, skal følges fra 1.1.2018. Implementeringseffektene av IFRS9 vil kunne få betydning for bankenes ansvarlige kapital og dermed deres kapitaldekning. 

Pilar 2-konsolidering av eierandeler i finansforetak

Finans Norge mener det er nødvendig med en praktisk avklaring av hvordan pilar 2-kravet skal forstås når bankenes beregningsgrunnlag endres som følge av det nye kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler i såkalte samarbeidende grupper. 

Sikkerhetskonferansen

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) feirer 40 år med stor jubileumskonferanse 20 september! Finans Norge er en av stifterne av NSR. Program og informasjon hos NSR.

Sunnere boligprisutvikling

Boligmarkedet kan gå mot en myk landing. Det vil i så fall være godt nytt for oss alle. 

Boligblokker. Foto.

Regulatorisk sandkasse for fintech

Finans Norge deltar i et arbeid sammen med IKT-Norge og PWC om å utarbeide en konkret anbefaling til Finanstilsynet om hvordan en regulatorisk sandkasse for fintech kan implementeres i Norge.

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg. 

Stort fremskritt for pensjonssparing

Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet. 

Eldre menn på benk. Foto.

Norske Finansielle Referanser med egne nettsider

Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) overtok 1. januar 2017 ansvaret for pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Informasjon om Nibor-regelverket og om NoRe er nå tilgjengelig på referanserenter.no .

Referanserenter.no. Faksimile.

BSU treffer alle som vil

Flertallet av de 370.000 som får BSU fradrag tjener langt under gjennomsnittsinntekten i Norge. Likevel vil Aftenposten avvikle ordningen, skriver Finans Norges  Tom Staavi, som et motsvar til lederartikkelen lørdag 26. august.

En hånd som holder et kronestykke. Foto

Gjeldsinformasjon bør omfatte all gjeld

Finans Norge ber Barne- og likestillingsdepartementet forskriftsfeste at gjeldsopplysninger bør omfatte all gjeld, ikke bare usikret gjeld slik loven fastsetter.

Brukte kort for nesten 56 milliarder

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i august ble utført 166,9 millioner kortkjøp, en økning på 5,6 prosent i forhold til august 2016. Det ble handlet med betalingskort for 55,9 milliarder kroner, en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med samme måned i...

Betaling i kortterminal. Foto.

Aktiv høst for godkjenningsordningene

I høst trapper godkjenningsordningene på forsikringsområdet, deriblant FG (forsikringsgodkjent), opp arbeidet med systemløsningen FG-kontroll.