Store materielle skader etter flommen sist uke

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store materielle skader etter flommen sist uke

Det er meldt inn noen svært omfattende materielle skader og en rekke mindre skader etter flommen som særlig rammet Sogn og Fjordane sist uke. Det viser tall fra Finans Norge.

Bilde av et hus tatt av flom
Flommen gjorde store skader i Utvik

Innbyggere i Utvik i Stryn og folk i Gloppen ble spesielt hardt rammet, viser oversikten. Vannet gjorde aller mest skade i Utvik.

Hittil er det meldt inn 127 skader, og anslagsvis kan det bli opp mot 70 millioner kroner i erstatninger etter uværet.

Det er mest skader på private bygninger som hus, hytter, uthus, naust og garasjer. Flere hageanlegg har fått store skader og enkelte næringsbygg er også rammet.

Skader på biler og båter kommer i tillegg.

– Fortsatt er dette i en tidlig fase og det er for tidlig å si hva de materielle skadene utgjør til slutt. Mange har for lengst kontaktet forsikringsselskapet sitt, men vi venter fortsatt at flere skademeldinger kommer inn, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Bilde av ødelagt naust

Vannets herjinger

Det kan ta uker og i de verste tilfellene måneder å få tørket opp etter en vannskade, deretter kan utbedringen begynne.

Forsikringsselskapene rapporterer at oppryddingsarbeidet og den store jobben med å tørke opp er godt i gang.

– Dette arbeidet kommer til å ta tid. Erfaringsmessig fører naturskader som følge av vann og vanninntrenging ofte til mer kostbare skader enn det vinden gjør når stormene herjer, sier Neverdal.

Både denne uka og i forrige uke ble det arrangert folkemøter der de berørte blant annet ble orientert om hvordan de ulike erstatningsordningene fungerer.

Naturskadeordningen

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.

Naturskadeordningen

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no