Positiv til nedsettelse av ekspertgruppe for unoterte aksjer i SPU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv til nedsettelse av ekspertgruppe for unoterte aksjer i SPU

En ny ekspertgruppe skal bidra til Finansdepartementets vurdering av om Statens pensjonsfond utland (SPU) skal kunne investere i aksjer i unoterte selskaper. Det er positivt, mener Finans Norge, men det er skuffende at departementet ikke også vil se på muligheten for å la SPU investere i unotert infrastruktur.

Det er i dag ikke åpnet for at SPU kan investere i unoterte selskaper på generelt grunnlag, men Finansdepartementet har tidligere varslet at det skal gjøres en vurdering av hvorvidt denne adgangen bør utvides. Departementets vurdering skal etter planen legges frem i fondsmeldingen våren 2018 og ekspertgruppen som nå er nedsatt skal gi innspill til departementets vurdering. Gruppen består av førsteamanuensis Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole og professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics, og skal avgi sin rapport i løpet av desember 2017.

– Store, langsiktige investorer kan oppnå betydelige fortrinn innen forvaltningen av unoterte aksjer, og det er derfor positivt for fondet at departementet nå vil vurdere å åpne opp for denne typen aktiva, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

– Det er imidlertid skuffende at departementet heller ikke nå benytter anledningen til å se nærmere på muligheten for å la SPU investere også i unotert infrastruktur, sier han.

Det er et stort globalt behov for investeringer i infrastruktur, særlig knyttet til utviklingen av fornybar energi. I takt med at infrastrukturinvesteringer målt som andel av offentlige budsjetter har gått ned over de siste årene, er det behov for langsiktige kapital fra andre kilder.

– Som både Norges Bank og Finans Norge har påpekt, tilsier fondets størrelse og langsiktighet at det er godt egnet for unoterte infrastrukturinvesteringer. Vi vet også at slike investeringer har et attraktivt forhold mellom avkastning og risiko samt lav samvariasjon med fondets øvrige investeringer. Det er derfor rimelig å anta at investeringer i unotert infrastruktur vil bidra til både stabil inntjening og styrket risikospredning, forutsatt at de gjennomføres med samme krav til avkastning og risikostyring som for andre investeringsalternativer, utdyper Kreutzer.

– Vi håper nå at Finansdepartementet vil gjøre en fornyet vurdering av behovet for å se på investeringer i unotert infrastruktur som del av fondets investeringsunivers, sier han.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no