Hurra for skattefavorisert pensjonssparing!

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hurra for skattefavorisert pensjonssparing!

I DNs leder onsdag 9. august fremgår det at avisen er skeptisk til den nye individuelle pensjonsspareordningen IPS. Finans Norges Tom Staavi imøtegår kritikken. Les innlegget her. 

I tillegg til å vise sin skepsis mener lederskribenten tillegg det er urimelig å slå sammen gammel og nye ordning fordi det vil gi en ekstra skattefordel til dem som allerede har oppsparte midler i gammel ordning. 

Den omtalte ekstra skattefordelen bør vi kunne finne en løsning for via en overgangsordning. Det å få samle pengene ett sted forenkler, og fører antagelig til mer flytting og større konkurranse blant alle som skal levere produktet.

Verre er det at DN heller mot at man ikke burde ha innført noen form for skattefavorisert pensjonssparing for folk flest. Det følger av at man tror effekten er tvilsom, pengene ville uansett blitt spart, og at skattefavorisert sparing som IPS og BSU blir gaver til de som har mest fra før.

At man ville spart disse pengene uansett, kan neppe verken bevises eller motbevises. Det er for mange variabler til at man kan påvise den nøyaktige effekten. Skattesubsidien kan redusere forbruket og det kan flytte penger fra bolig til finanssparing.

Vi tror ordningen vil bli populær fordi vi endelig har fått symmetriske skatteregler for denne spareordningen som gir forutsigbarhet for sparerne. Det er verdt et hurra!

Det er en fordel for samfunnet hvis folket både sparer mer til sin egen pensjon og vrir sparingen i samfunnet bort fra en for ensidig satsing på boliger og over til å spare i et næringsliv som trenger kapital til omstilling og vekst.

Når det gjelder fordelingseffekten, tror vi DN overdriver ulikhet i Norge. Dette er en spareordning som er innenfor mulighetsrommet til de aller fleste i normalt lønnet arbeid å benytte helt eller delvis.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Ny pensjonsspareordning

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen. 

Bilde av en mann og kvinne foran en pc
Foto: Shutterstock