Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undersøkelse om cyber- og informasjonssikkerhet

For andre år på rad undersøker PwC nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Undersøkelsen er i samarbeid med Finans Norge og IKT Norge og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta.

Undersøkelser viser at trusselen fra cyberkriminalitet er en stigende bekymring blant næringslivsledere og vi håper at du, ved å besvare undersøkelsen, vil være med på å prege debatten og bidra til å gi et korrekt bilde av næringslivets modenhet innenfor cyber- og informasjonssikkerhet.  

Som takk for hjelpen, vil du bli tilbudt rapporten.  

Spørsmålene er tilpasset to målgrupper:  

  • Medlemmer av ledelsen (f.eks. CEO, CFO, CRO, CIO, og COO) - tar ca. 5 min.
  • Sikkerhetsansvarlige og sikkerhetsmedarbeidere (f. eks. CISO, IT ledere, internrevisorer, jurister, compliance medarbeidere, driftsledere, sikkerhetsspesialister, sikkerhetskoordinatorer, IT medarbeidere etc.) - tar ca. 10 min.  

Del gjerne lenken med relevante kollegaer i din organisasjon og via ditt nettverk.

Alle besvarelser er anonyme.

Til undersøkelsen