Støtter retningslinjer for forbrukslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter retningslinjer for forbrukslån

Finans Norge støtter hovedlinjene i Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Vi mener at krav til behandling av forbrukslån, i kombinasjon med opprettelse av en gjeldsinformasjonstjeneste, er det mest virkningsfulle tiltaket for å unngå at enkeltpersoner pådrar seg mer usikret kreditt enn de kan håndtere.

Prinsippene for kredittvurderingen er i utgangspunktet slik:

  • Kunden skal kunne tåle en renteøkning på minst 5 prosentpoeng.
  • Forbrukerens samlede gjeld skal ikke utgjøre mer enn 5 ganger bruttoinntekt.
  • Forbrukslån bør inneholde krav om avdragsbetaling og lengste løpetid, og lengste løpetid bør ikke være mer enn 5 år.

Skal stilles krav til kredittvurdering

Gry Nergård. Foto.– Finans Norge er generelt opptatt av at enkeltpersoner ikke tar opp mer lån enn de kan betjene. Vi har engasjert oss i og vært positive til utvikling av regelverk som bidrar til forsvarlig markedsadferd og hensiktsmessig forbruksbeskyttelse. I vinter lanserte vi en bransjenorm som skal sikre at våre medlemmer ikke driver aggressiv markedsføring av forbrukslån mot forbruker, og vi er fornøyde med at regjeringen den første uken i april la frem en pakke med flere tiltak som skal bidra til å forhindre at forbrukere havner i gjeldskrise. Vi mener det er riktig at det stilles minst like strenge krav til kredittvurdering av forbrukslån som ved boliglån, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Kredittkort

Det er i tillegg lagt opp til at man kan fravike dette for søknader om kredittkort med kredittramme på inntil 25 000 kr, forutsatt at søkeren ikke allerede har kredittkort. Det er positivt, ettersom personer med svak eller lav inntekt, for eksempel studenter eller pensjonister, også kan ha behov for kredittkort.

– Kredittkortet vil gi disse kundene muligheter for å utføre sikre betalinger ved netthandel eller betale for reiser på en slik måte at de oppnår samme fordeler og reiseforsikring som andre kunder. Finanstilsynet har lagt seg i den strenge enden når det har vurdert beløpet. Det kan med fordel vurderes når tiltakene en gang evalueres.