Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Her finner du 82 artikler om bl.a. de nye kravene til maks antall styreverv i finansforetak, markedsføring av forbrukslån og det reviderte regelverket om telefonsalg. Det er også gitt omtale av noen nye sentrale rettsavgjørelser på finansområdet fra Høyesterett og EFTA-domstolen.

 Som vanlig finner du også siste nytt fra EU, bl.a. en oppdatering av regelverket på verdipapirområdet (MiFID II).

Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norges medlemsbedrifter. Det er også mulig å abonnere på tilgang for andre som har interesse.

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen, og er et tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Mer informasjon om Finansrett

Gå direkte til Finansrett.no