Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. Her finner du 82 artikler om bl.a. de nye kravene til maks antall styreverv i finansforetak, markedsføring av forbrukslån og det reviderte regelverket om telefonsalg. Det er også gitt omtale av noen nye sentrale rettsavgjørelser på finansområdet fra Høyesterett og EFTA-domstolen.

 Som vanlig finner du også siste nytt fra EU, bl.a. en oppdatering av regelverket på verdipapirområdet (MiFID II).

Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norges medlemsbedrifter. Det er også mulig å abonnere på tilgang for andre som har interesse.

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen, og er et tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig.

Mer informasjon om Finansrett

Gå direkte til Finansrett.no