Nytt krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt krav til likviditetsreserve i signifikante valutaer

Finansdepartementets nye forskriftskrav om likviditetsreserve i signifikante valutaer balanserer hensynene til likviditetsrisiko og tilgangen på likvide aktiva i det norske markedet på en god måte.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer som innebærer minstekrav til likviditetsreserver i signifikante valutaer.

En valuta er signifikant dersom bankens forpliktelser i denne valutaen utgjør mer enn 5 prosent av bankens totale gjeld. Kravet innebærer at bankene skal ha en likviditetsreserve på 100 prosent av det potensielle likviditetsbehov de kommende 30 dager under stressede forutsetninger («LCR-kravet») for alle valutaer samlet.

Hva er nytt?

Det nye er at banken til enhver tid i tillegg skal ha en likviditetsreserve på minst 100 prosent av LCR-kravet for hver annen signifikant valuta enn norske kroner. Norske kroner (NOK) vil normalt være en slik signifikant valuta for norske banker. Banker som har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, skal ha en likviditetsreserve i norske kroner på minst 50 prosent. For banker som verken har euro eller amerikanske dollar som signifikant valuta, er det ikke minstekrav til likviditetsreserve i norske kroner. Finanstilsynet kan dog fastsette bankspesifikke grenser for hvor mye netto likviditetsutgang i én valuta, som kan dekkes av likvide eiendeler i en annen valuta.

Godt gjennomslag for næringens synspunkter

I vårt høringssvar støttet Finans Norge kravet om minst 50 prosent LCR i norske kroner for banker som har USD og EUR som signifikante valutaer. Finans Norge uttalte videre at for øvrige foretak så burde 25 prosent av LCR-kravet i NOK kunne oppfylles med likvide aktiva i USD eller EUR. Våre synspunkter var begrunnet dels med den faktiske tilgangen på likvide aktiva i norske kroner, og dermed konsekvensene for likviditeten i det norske markedet av et strengt krav til LCR-oppfyllelse i NOK, og dels med at den reelle likviditeten for likvide aktiva i USD og EUR er minst like god som for likvide aktiva i norske kroner. Forskriften innebærer at det ikke satt noe krav til LCR i NOK. Finans Norge har således fått godt gjennomslag for næringens synspunkter.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no